Archiwum kategorii: Uroczystości

Walne Zebranie 2020

W dniu 11.01.2020 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP Rudołtowice. Na zebraniu zostały podsumowane i omówione ubiegłoroczne sprawy dotyczące działalności OSP Rudołtowice. W trakcie zebrania nasi młodzi druhowie w ilości 16 członków MDP zostali odznaczeni brązowymi odznakami MDP oraz medale okolicznościowe otrzymali młodzi wszyscy adepci pożarnictwa. Członkowie OSP odebrali również odznaczenia za wysługi lat.

Materiał udostępniony z profilu Facebook OSP Rudołtowice.

Walne Zebranie 2019

Dnia 23 lutego 2019 roku o godzinie 17.00 na sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołtowicach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za ubiegły rok 2018. Zebranie było wyjątkowe dla naszej jednostki ponieważ połączone było z pasowaniem oraz ślubowaniem naszych młodych adeptów z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która została reaktywowana początkiem roku 2018.

W tak ważnym dniu dla Nas jako jednostki OSP, rodziców dzieci które wstąpiły w nasze szeregi, jak i samych młodych Druhów, swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas; dowódca JRG Pszczyna mł. bryg Jacek Włodarek, honorowy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołtowicach Antoni Glowala, Andrzej Wojtanowicz – radny gminy, Zdzisław Grygier – radny powiatu, Joanna Skrzypczyk – sołtys Rudołtowic, Katarzyna Wybrańczyk – dyrektor SP8 z Rudołtowic, V-ce prezes zarządu gminnego OSP Tomasz Nowaczyk oraz delegacje zaprzyjaźnionych OSP – Pruchna, Goczałkowice, Ćwiklice.


Podczas zebrania podsumowany został miniony rok, zrealizowane zadania, zakupiony sprzęt, wyjazdy do akcji, a także omówione zostały plany do realizacji na najbliższy rok. Zostało udzielone absolutorium dla zarządu. W podziękowaniu za prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zarząd OSP Rudołtowice złożył na ręce druhny P. Agnieszki Bartas pamiątkowej statuetki. Na zebraniu zabrakło jednak darczyńcy, który wspierał naszą MDP, któremu serdecznie dziękujemy.

W imieniu zarządu serdecznie dziękuję za tak liczne przybycie gości. Dziękuję również wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołtowicach za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości, oraz anonimowej P. Sołtys za przygotowanie smacznego tortu.