Archiwa tagu: Wyróżnione

Pożar

Interwencja 02/2021

🚨 Wyjazd alarmowy 02/2021🚨W dniu dzisiejszym tj. 22.02.2021 po godz. 10 zostaliśmy zadysponowani zastępem GCBA 8/50 Renault Kerax do pożaru garażu w Pszczyna przy ul. Łowieckiej. W działaniach brały udział zastępy JRG Pszczyna , OSP Pszczyna, OSP Piasek oraz OSP Rudołtowice. Działania zakończono po godz. 16.

Zerwane Przewody

Interwencja nr 12/2020

Dzisiaj o godzinie 12:24 z powodu silnego wiatru zostaliśmy zadysponowani do zerwanych przewodów energetycznych w Rudołtowicach przy ulicy Brzozowej. Na miejscu został zabezpieczony teren, na którym leżała zerwana linia. W zdarzeniu udział brał RENAULT KERAX z Naszej jednostki oraz pogotowie energetyczne. Działania zostały zakończone po godzinie 13

#NakręceniNaPomaganie

Nakręcamy się na pomaganie! U nas nie serce a symbol naszej jednostki Ogień i woda stanął przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudołtowicach. Już od dziś można wrzucać do niego plastikowe nakrętki. Pojemnik powstał dzięki dobrym duszyczkom, które włączyły się w pomaganie. Przede wszystkim dziękujemy druhom Piotrowi i Mirosławowi, którzy wykonali całą konstrukcje, ale nie można tu zapomnieć o pozostałych członkach, którzy przyczynili się do powstania tego dzieła: Agnieszka, Łukasz, Grzegorz, Dawid, Marek, Kasia bez takiej Ekipy było by ciężko. Nie możemy również zapomnieć o tych, którzy zasponsorowali materiał, cynkowanie i malowanie proszkowe: Ogólnopolska Baza Noclegowa oraz OSP Rudołtowice. Dochód z sprzedaży nakrętek przeznaczymy na leczenie (nie)Małego Wojownika Maciusia Cieślika z Jankowic. #NakręceniNaPomaganie🔹 Bohaterowie do boju-dla Maciusia.

Zadbaj o Bezpieczeństwo

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2020-2021 – 1 października 2020 – 31 marca 2021

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
Poniżej cztery infografiki i dwa wykresy ilustrujące wyżej opisane zagadnienia.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!

wykres

Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Wykres Excel

Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020.

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP

Spotkanie MDP

Dzisiaj odbyło się spotkanie MDP na którym podzieliliśmy się na 2 grupy. Grupa młodsza malowała obrazki które pojadą do Nie (małego) Wojownika Maciusia i udekorują jego pokój oraz umilą dzień. Spośród naszych małych artystów wyłowiono trzech zwycięzców ; 1 miejsce- Karmen, 2miejsce-Lena , 3 miejsce-Hania. Gratulujemy talentu. Grupa starsza przygotowywała się do egzaminu ze specjalności – ŁĄCZNIK ZWIADOWCA. Życzymy powodzenia na następnym spotkaniu. Następnie utrwalaliśmy marsz w rytm przyśpiewki. Na zakończenie drużyna włączyła się w akcję #MiśMaciusia i nominowaliśmy zaprzyjaźnioną jednostkę OSP i MDP Pruchna.

Lądowanie LPR

Interwencja nr 10/2020

W dniu dzisiejszym o godz. 11.30 zostaliśmy zadysponowani SLRT Ford Transit do zabezpieczenia lądowania śmigłowca LPR Ratownik 4, który został wezwany do NZK u dziecka. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe u dziecka, trafiło ono do szpitala w GCZD w Ligocie.W akcji udział brały: LPR, ZRM, JRG Pszczyna, OSP Rudołtowice oraz Policja. Działania zakończono po godziny 12.00.