Zarząd

Prezes:
Grzegorz Kotyja
Wiceprezes:
Michał Niedziela
Naczelnik:
Łukasz Wyrobek
Zastępca naczelnika:
Dawid Żemła
Skarbnik:
Renata Kubica
Gospodarz:
Łukasz Widłok
Sekretarz:
Sylwia Niedziela
    • Komisja rewizyjna:
  • Maria Szweda
  • Grzegorz Sanetra
  • Szymon Wyroba