„Życiowa batalia”

"Bogu na chwałę, ludziom na pożytek"